متن و ترجمه Koop -- Koop Island Blues

Hello my love, it's getting cold on this island.
I sat alone, I'm so sad on my own.
The truth is...we were much too young.
Now I'm looking for you, or anyone like you.
We said goodbye with a smile on our faces.
Now you're alone
You're so sad on your own.
The truth is we ran out of time.
Now you're looking for me, or anyone like me.
Nah nah nah...
Nah nah nah nah...
La la la laa la la.
Hello my love, it's getting cold on this island.
I sat alone, I'm so sad on my own.
The truth is...we were much too young.
Now I'm looking for you, or anyone like you.

Koop -- Koop Island Blues

----------------------

درود عشق من                                              

این جزیره در حال سرد شدن است.

من ناراحت هستم و تنها

از خود بسیار ناراحتم

حقیقت این است که ما بسیار جوان بودیم

اکنون من به دنیال تو میگردم و یا یک شخصی مانند تو

ما "خداحافظی"  گفتیم با لبخند بر روی چهره  هایمان

اکنون تو تنها هستی و از خود ناراحتی

حقیقت این است که ما زمانمان به پایان رسیده

اکنون تو به دنبال من میگردی و یا یک شخصی مانند من

 

از وبلاگ "یک دو سه...زندگی"

شنیدن

/ 0 نظر / 459 بازدید