و

من به تو آرامش میدهم. باشد که این آرامش، مشکلات قلب تو را حل کند و دلت را از ترسیدن باز بدارد...

مطلب و تصویر برداشته از وبلاگ : کوله پشتی نارنجی

/ 6 نظر / 27 بازدید
بامدادخمار

کسی که مرا بخاطر خوبی هایم می خواهد نمیخواهم، کسی را می خواهم که با دانستن بدی هایم بازهم مرا بخواهد … ارنستو ساباتو

آمد

و این آرامش چه زیباست....

السا

مــحــبــت " مثل آب بــازی کـــودکـــانــــه ســـــــــت " مـــهـــم نــیســت کــــــی اول شــروع مــیکنـــه مهــم اینــه کـــه آخــرش هـــــر دو خــــیـــــــــس مـــــــیشــــن ...