دیشب خیلی راحت خوابیدم,بدون استرس و ناراحتی,حتی یه ثانیه هم فکر نکردم,تا دراز کشیدم خوابم برد.

با کمی بدن درد و گرفتگی ماهیچه که درد خوش آیندی بود.

تموم اون بارهای الکتریکی منفی خنثی شده بود.

الانم عالی ام.

اومدم برات بنویسم تا بدونی که چقدر حس خوبی دارم.