دیشب "مکس امینی" مهمون برنامه "من و تو پلاس" بود.

"مکس امینی" و "ماز جبرانی" دو کمدین ایرانی هستن که به نظر من باعث میشن چهره ایرانی ها به دنیا بهتر معرفی بشه.

البته من بیشتر با کارهای "ماز" آشنا هستم.

اولین چیزی که در "مکس" و یا هر کمدین موفق دیگه جلب توجه میکنه اینه که حتی اگه حرف خنده داری نزنن بازهم با حرف زدن معمولیشون میخندیم;مثلا دیشب مهمون برنامه حرف خاصی نزد ولی من میخندیدم! همینطور مجری های برنامهلبخند

آدمایی که پیام صلح و دوستی به دنیا میفرستند رو دوست دارم و خیلی خوبه که نماینده یک تصویر خوب و بی خطر(!) از مردم کشورمون باشیم.

Max Amini