متوجه شده بودم که یکی ازدرسای مهم زندگیم به موقع سکوت کردنه که من بلد نیستم.حالاتوی این سفر مجبورم که زود یادبگیرم.ازاونجایی که استعدادوپشتکارم بدک نیست,سه روزه یادگرفتم:-d الان دارم تمرین میکنم:-))