گام  ۱- از انتقاد بیجا ، سرزنش  مداوم و گله و شکایت بپرهیزید.
گام 2- در  ارزیابی های خود صادق و بی ریا باشید.
گام  3- دیگران را دوست بداریم.
گام 4- خواسته های دیگران را درک کنید.
گام 5- همیشه لبخند را زینت چهره خود کنید.
گام 6- به خاطر داشته باشید نام هر شخصی زیباترین نت موسیقی اوست؛پس دیگران را به نام صدا بزنید.
گام 7- شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق کنید که  درباره خودشان و علاقمندیهایشان حرف بزنند.
گام  8- در جهت علایق دیگران سخن بگویید .
گام  9- این باور را به دیگران القا کنید که ؛ قدرت زیادی دارند و برای خود کسی  هستند و در انجام این کار نهایت صداقت را داشته باشید.
گام 10- همیشه برای اینکه بهترین نتیجه را از بحث  مجادله بگیرید ؛ سعی کنید از شرکت در آن بپرهیزید.
گام 11- به عقاید دیگران احترام بگذارید و هرگز  عبارت "تو اشتباه می کنی " استفاده نکنید.
گام  12- اگر خطایی از شما سرزد ؛ با قاطعیت به آن اعتراف کنید و اعتماد به نفس  داشته باشید و بدانید که "انسان جایزالخطاست."
گام  13- همیشه صحبت های خود را دوستانه آغاز کنید.
گام 15- سعی کنید از راه  های مناسبی برای کسب آرامش استفاده کنید تا دیگران برای شریک شدن در آرامشتان به  سوی شما آیند.
گام 16- اجازه بدهید همیشه دیگران بیش از شما صحبت کنند.
گام 17- خالصانه به هر اتفاقی از دید دیگران نگاه کنید و تک محور نباشید.
گام 18- باورها و علایق سایرین را همانگونه که هستند  بپذیرید چرا که هرکس از دید خود بهترین است.
گام  19- همواره به سوی انگیزه های بهتر و قوی تر بروید ؛ تا بهترین  باشید.

و بالاخره گام آخر  ؛

 

همواره باورهایتان را پیش روی خود مجسم کنید و چالش های زندگی را با آغوش  باز پذیرا شوید تا برای دیگران یک نمونه و الگو باشید.

برداشت از:http://princess1977.persianblog.ir/