هیچوقت "باغ گلها" رو به این زیبایی ندیده بودم!

عطر رزها به این خوبی نبود!

هوا عالی,نه گرم نه سرد,نه آفتاب نه ابر!

تا حالا به شکلای مختلف انواع کاکتوس دقت نکرده بودم...

 

پ.ن:"باغ گلها" در اصفهان