چه دردی می‌‌کشد ،" پیله ی ابریشم"

" پروانه " شدن را !

آن سویِ دیگرِ این حس ،

 بی‌ دردیِ
" هیچکسانی‌ " ‌ست که " پروانه شدن " را نمی‌‌بینند و نمی‌‌توانند
، چرا که فقط بلدند " کرم " باشند

....................................................

موزیک زیبای My Annette از آلبوم Alps Stories اثر Ryouhei Hirose

تقدیم به الهام عزیز