اگه میتونستم زمان رو توی یه بطری نگه دارم...

اولین کاری که دوست داشتم انجام بدم...

اینه که تمام روزهارو نگه دارم

تا ابدیت به آخر برسه

فقط برای اینکه اونارو با تو بگذرونم.

اگه می تونستم کاری کنم روزها تموم نشن...

اگه میشد با حرف زدن آرزوهارو برآورده کرد...

تمام روزهارو مثه یه گنج نگه میداشتم وبعد...

بازم اونارو با تو سپری می کردم.

اما انگار هرگز زمان کافی نیست

تا کارهایی رو که دوست داری,وقتی پیداشون کردی,انجام بدی!

اون قدر اطرافم رو گشتم تا دونستم

که تو اونی هستی که

میخوام زمان رو باهاش بگذرونم...

 

قسمتی از ترجمه آهنگ قدیمی و گوش نواز: Time in a bottle

اثر:Jim Croce -- 1973